DOTAZNÍK


Vážení respondenti,

 Jsem studentkou Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a v rámci své absolventské práce bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník i absolventská práce jsou zaměřeny na problematiku nadužívání léků (především léků proti bolesti, projímadel a nosních kapek). Této problematice je nutné věnovat zvýšenou pozornost, jelikož nadužívání výše zmíněných léků může vést k poškozování zdraví pacienta. Vaše odpovědi mi pomohou zjistit, jaká je informovanost o daném tématu a jaké jsou návyky u pacientů v České republice. Vámi poskytnuté informace jsou anonymní a budou použity pouze pro účely mé absolventské práce.


Průzkum obsahuje 19 otázek.