Šetření vnímání pocitu bezpečí občanů v Havířově


Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží k průzkumu názorů veřejnosti.

Tento dotazník bude sloužit pro připravovanou Koncepci prevence kriminality na léta 2012-2015 v Havířově.