Technická olympiáda 2014


Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
0%
100%
Otázky 1
* Jméno a příjmení

* Email

* Třída

* Základní škola

*

Otázka 1

Kde v Moravskoslezském kraji se nachází unikátní vagonářské muzeum?


*

Otázka 2

Jak se jmenoval majitel Vítkovických železáren, za jehož vlastnictví došlo k největšímu rozmachu podniku? Uveďte jméno a příjmení.


*

Otázka 3

Kdo vynalezl lodní šroub? Uveďte jméno a příjmení.


*

Otázka 4

V jakém technickém objektu v Ostravě se nachází expozice realizovaná dle teorie tzv. posledního pracovního dne?


*

Otázka 5

Vyjmenuj, které 3 historické objekty se nacházejí v Dolní oblasti Vítkovic?


*

Otázka 6 

Pojmenujte vynález na obrázku a napiš, kdo jej vynalezl:


*

Otázka 7

Určete profesi, ve které se používají uvedené nástroje, např. chladítko, kaprák, píšťala  - sklář:


*

Otázka 8

Co pojmenovávají následující značky?


*

Otázka 9

Pojmenujte správně bezpečnostní symboly:


*

Otázka 10a

Při navrhování elektrického obvodu se používají elektrotechnické značky. Napiš, pro jakou součástku/součást elektrického obvodu se používá uvedená elektrotechnická značka: 


*

Otázka 10b

Při navrhování elektrického obvodu se používají elektrotechnické značky. Napiš, pro jakou součástku/součást elektrického obvodu se používá uvedená elektrotechnická značka:


*

Otázka 10c

Při navrhování elektrického obvodu se používají elektrotechnické značky. Napiš, pro jakou součástku/součást elektrického obvodu se používá uvedená elektrotechnická značka:


*

Otázka 11

Každý magnet má dva póly, severní a jižní. Napiš pomocí značek S (severní) a J (jižní), kdy se magnety přitahují a kdy odpuzují.


*

Otázka 12

Když vložíme zmuchlaný ubrousek na dno kelímku a kelímek ponoříme do vody dnem vzhůru, co se stane a proč?


*

Otázka 13

V rovnici na obrázku přemístěte jednu zápalku tak, aby uvedená rovnost byla správná. Platnou rovnici napište římskými číslicemi vedle do řádku. 


*

Otázka 14

Vypočtěte, kolik hodin celkem vysílají čtyři televizní kanály dohromady, když první vysílá od 6.00 do 2.25 hodin, druhý od 7.45 do 0.15 hodin, třetí od 6.00 do 1.40 hodin a čtvrtý od 7.20 do 23.45 hodin?

*

Otázka 15

Co znamenají tyto zkratky ve světě počítačů?